DIPLOMA versus CERTIFICAAT

DIPLOMA

De opleidingen van IIW en EWF, zoals IWE/EWE, IWT/EWT, IWS/EWS en IW/EW, leiden na het volgen van de opleiding en het met succes afleggen van het examen tot een diploma. Het diploma geldt voor het leven!

Dit is net zoals een diploma van het middelbaar onderwijs, een bachelor diploma een master diploma, enz.

 

CERTIFICAAT

De normen hebben te maken met een functieomschrijving.

Het afleggen van een professioneel interview voor het aantonen van een beroepsbekwaamheid, het afleggen van een kwalificatieproef, enz. leiden tot een certificaat. Een certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur, denk maar aan een lasserskwalificatie die 3 jaar geldig is en dan moet de lasser opnieuw kunnen aantonen dat hij nog steeds de vereiste beroepsbekwaamheid bezit.

Onderstaand schema geeft de verschillen aan tussen diploma en certificaat.

 

 IIW/EWF -  Richtlijnen       CEN  -  Normen 
 Opleiding      Job / functie
 Kwalificatie via een Diploma     Certificatie door bekwaamheid
 Diploma voor het leven      Certificaat met een beperkte

  geldigheidsduur   

 

De EWF/IIW  regels en richtlijnen beschrijven opleidingen welke na succesvol beëindigen van de opleiding leiden tot een diploma.

De normen daarentegen geven functieomschrijvingen zoals bijvoorbeeld de norm EN/ISO 14731: Lascoördinatie - Taken en verantwoordelijkheden.

De taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator/lasverantwoordelijke worden beschreven in deze norm. In bijlage A van deze norm wordt gerefereerd naar de IIW/IWF opleidingen en wordt tevens vermeld dat personen die deze opleidingen met succes volgden worden geacht te voldoen aan de relevante eisen van de specifieke kennis-eisen voor het verantwoordelijk lascoördinatiepersoneel.

 

IIW = International Institute of Welding

EWF = European Welding Federation (= European Federation for Welding, Joining and Cutting)

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht