Werkwijze diploma via overgangsmaatregelen

De kandidaten moesten op uiterlijk 19-03-1999 voldoen aan de voorwaarden zoals hierna beschreven.Er zijn drie routes mogelijk voor het bekomen van het diploma.

 

Volgend schema schetst deze drie routes die in de tekst worden beschreven.
(De schets beschrijft de routes voor IWE, maar dezelfde werkwijze is ook van toepassing voor IWT en IWS)
 

 

Route 1

 1. De kandidaat moet houder zijn van een ingenieursdiploma ( burgelijk ingenieur (ir) of industriëel ingenieur (ind.ing.), dit in overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden voor België voor de IWE opleiding (IAB-252r1-11-Guideline-for-Personnel-with-Qualification-for-Welding-Coordination).

 2. De kandidaat moet een postuniversitaire opleiding “Lastechniek” met succes gevolgd hebben.

 3. De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij/zij minimaal drie (3) jaar ervaring heeft op lasgebied en tewerk gesteld als lasingenieur. Daartoe zal de kandidaat een dossier opstellen waarin dit uitgebreid beschreven is.

 4. Dit dossier zal behandeld worden door een beoordelingscommissie van de BVL en/of door specialisten hiertoe aangesteld door de BVL

 5. De kandidaat zal worden uitgenodigd voor een professioneel interview en, indien men dit nodig acht, een examen.

 

Route 2

 1. De kandidaat moet houder zijn van een ingenieursdiploma (ind.ing.) met de specialisatie Lastechniek zoals bijvoorbeeld bij KIH De Nayer, Sint Katelijne Waver.

 2. De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij/zij minimaal drie (3) jaar ervaring heeft op lasgebied en tewerk gesteld als lasingenieur. Daartoe zal de kandidaat een dossier opstellen waarin dit uitgebreid beschreven is.

 3. Dit dossier zal behandeld worden door een beoordelingscommissie van de BVL en/of door specialisten hiertoe aangesteld door de BVL

 4. De kandidaat zal worden uitgenodigd voor een professioneel interview en, indien men dit nodig acht, een examen.

 

Route 3

 1. De kandidaat moet houder zijn van een ingenieursdiploma ( burgelijk ingenieur (ir) of industriëel ingenieur (ind.ing.), dit in overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden voor België voor de IWE opleiding.

 2. De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij/zij minimaal tien (10) jaar ervaring heeft op lasgebied en tewerk gesteld als lasingenieur. Daartoe zal de kandidaat een dossier opstellen waarin dit uitgebreid beschreven is.

 3. Dit dossier zal behandeld worden door een beoordelingscommissie van de BVL en/of door specialisten hiertoe aangesteld door de BVL

 4. De kandidaat zal worden uitgenodigd voor een professioneel interview en, indien men dit nodig acht, een examen.
   

Procedure/hoe aanvragen:

De kandidaat welke het diploma “International Welding Engineer” aanvraagt via de overgangsmaatregelen moet volgende documenten toesturen aan de BVL:

 1. Een kopij van het ingenieursdiploma

 2. Een gedetailleerd CV (curriculum vitae) betreffende zijn totale opleiding, inclusief postuniversitaire opleiding, cursussen, voordrachten, conferenties en seminaries waaraan werd deelgenomen, een lijst van firma’s waar hij/zij gewerkt heeft, met omschrijving van de functies en verantwoordelijkheden, enz. (in chronologische volgorde).

 3. Lijst van publicaties

 4. De kandidaat zal zijn ervaring op lasgebied moeten kunnen aantonen en dit voor een periode van drie (3) jaar (route 1 en 2) of tien (10) jaar (route 3) en hij/zij moet werkzaam zijn als lasingenieur (lascoördinator) in de periode voorafgaand aan 9.

 5. Het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

   

Verder moet de kandidaat aan de hand van zijn dossier kunnen aantonen, ten overstaan van de BVL, dat de combinatie van zijn opleiding, training en ervaring op lasgebied heeft geresulteerd in een kennisniveau dat minimaal equivalent is met de huidige IIW richtlijn voor de IWE – opleiding.

PRIJS : 1000 € (excl. 21 % BTW)

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht